Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων για τη λήψη ειδικής ενίσχυσης

(Κ.Υ.Α 1553/43506/6-4-2012)

Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Καλώς ήλθατε στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώριση των αιτήσεων για τη λήψη ειδικής ενίσχυσης στα πλαίσια προγράμματος στήριξης Μικρά Νησιά Αιγαίου σύμφωνα με τον ΚανΕ.Ε1405/2006.

Εγχειρίδιο Χρήσης 21.02.

Παρακαλούμε συνδεθείτε στην εφαρμογή με την καταχώρηση των διαπιστευτηρίων σας.