ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Όνομα χρήστη
Συνθηματικό
Επιβεβαίωση Συνθηματικού
Επώνυμο
Όνομα
e-mail
Τηλέφωνο επικοινωνίας
ΔΑΟΚ:
Αφού πατήσετε το κουμπί "Εγγραφή", προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, συμπληρώστε με τα στοιχεία σας την Φόρμα Εξωτερικού Συνεργάτη και αποστείλτε την υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο FAX της Δ/νσης Πληροφορικής 210-8847258.